Raport kompleksowy odzwierciedla szczegółową charakterystykę firmy.  Jest to opis organizacyjno-prawny badanej firmy oraz podstawa do określenia wiarygodności podmiotu.Dzięki raportowi finansowemu będą Państwo wstanie ocenić kontrahenta oraz poziom ryzyka płynący ze  współpracy.

Zawartość merytoryczną raportu stanowią przede wszystkim:

 • dane rejestrowe firmy,
 • dane teleadresowe,
 • forma prawna,
 • kapitał zakładowy,
 • struktura własności,
 • prawo reprezentacji,
 • kierownictwo,
 • przedmiot działalności,
 • powiązania kapitałowo-osobowe + graf
 • zatrudnienie,
 • informacje o sytuacji finansowej badanej firmy (w przypadku dostępności danych),
 • analiza finansowa: wypłacalność, dyscyplina płatnicza, dane bilansowe, wskaźniki ekonomiczne wraz z komentarzem,
 • kserokopie akt rejestrowych (sprawozdania finansowe, bilanse itp.)
 • inne informacje tj. firmy powiązane, kierunek rozwoju,  itd. (w przypadku dostępności danych)

Koszt: 1200 zł Netto czas realizacji 7 dni

Profesjonalna agencja detektywistyczna wiszniewski.net świadczy specjalistyczne usługi detektywistyczne. Dla biznesu świadczymy usługi między innymi wywiadu gospodarczego, którego celem jest zdobycie informacji dotyczących konkretnej firmy, często potencjalnego kontrahenta w celu stwierdzenia jego wiarygodności i rzetelności, bądź sprawdzanie lojalności i predyspozycji zatrudnionych pracowników. Zbieramy również informacje dotyczące ujawniania tajemnicy handlowej, nieuczciwej konkurencji, czy bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych i znaków towarowych. Zapewniamy fachowe doradztwo oraz wszechstronne wsparcie w zakresie bezpieczeństwa procesów biznesowych. Obserwacja, wnikliwa analiza oraz współpraca ze specjalistami z konkretnej branży sprawiają, że jesteśmy zaufanym partnerem w biznesie. Wyspecjalizowana agencja wywiadu gospodarczego Warszawa świadczy usługi na terenie całej Polski. Gwarantujemy skuteczność, płynną realizację oraz pełną poufność prowadzonych działań. Realizację zleceń powierzana jest wyłącznie specjalistom w danej dziedzinie oraz licencjonowanym detektywom z wieloletnim stażem i bogatym doświadczeniem. Kontakt pod nr tel. 532 997 997 lub 693 465 656.