Usługa ta przeznaczona jest m.in. dla firm , które potrzebują na bieżąco

kontrolować  jakość obsługi klientów itp.

Korzyści płynące z usługi :

– kontrola jakości obsługi klienta przez podległych pracowników

– weryfikacja wyszkolenia pracownika

– weryfikacja profesjonalizmu pracownika

– weryfikacja lojalności pracownika w zakresie ochrony firmy przed

nioeuczciwą konkurencją

Działania zmierzające do kontroli pracownika są zastrzeżonymi działaniami

operacyjnymi , które w całości realizowane są przez Agencję.

Zlecający otrzymuje Raport z wykonanych czynności wraz z materiałem foto/video.