Ustalenia majątkowe ruchomości/nieruchomości

Ustalenie ruchomości oraz nieruchomości podmiotu gospodarczego lub osoby fizycznej.

koszt 2000 zł Netto, czas realizacji 14 dni.