Osoby prywatne

Zdrada małżeńska to najczęstsza przyczyna rozpadu związku małżeńskiego. Jeśli zachowanie twojego partnera budzi twoją wątpliwość, warto reagować na pierwsze sygnały niewierności.

 

Jeśli podejrzewasz partnera o zdradę należy szybko przerwać pasmo domysłów i skorzystać z usług profesjonalnej agencji detektywistycznej, która zbierze niezbite dowody.

 

Jeśli zdrada się potwierdzi będziecie Państwo dysponować materiały dowodowym, który posiada znaczną moc dowodową przed sądem.

 

Dowód w postaci raportu z czynności detektywistycznych pozwala szybko zakończyć sprawy rozwodowe.

 

W skład usługi wchodzi m.in

  • ustalenie i kontrola miejsca zamieszkania figuranta
  • ustalenie rozkładu dnia obserwowanej osoby
  • ustalenie kontaktów towarzyskich i zawodowych osoby
  • obserwacja osoby ukierunkowana na ujawnienie jej kontaktów z płcią przeciwną
  • dokumentacja fotograficzna oraz video z wykonanych czynności
  • profesjonalne przygotowanie materiału dowodowego

 

Badania DNA/test na ojcostwo

Zebranie materiału genetycznego od dziecka oraz badanie określające stopień pokrewieństwa. Współpracujemy z wyspecjalizowanym laboratorium.

 

Inne ustalenia zgodnie z ustawą o usługach detektywistycznych z dnia   6 lipca 2001 r.

(Dz.U. z 2002 nr 12 poz. 110)

 

Art. 2. 1. Usługami detektywistycznymi są czynności polegające na uzyskiwaniu, przetwarzaniu i przekazywaniu informacji o osobach, przedmiotach i zdarzeniach, realizowane na podstawie umowy zawartej ze zleceniodawcą, w formach i w zakresach niezastrzeżonych dla organów i instytucji państwowych na mocy odrębnych przepisów, a w szczególności:

 

1) w sprawach wynikających ze stosunków prawnych dotyczących osób fizycznych,

 

2) w sprawach wynikających ze stosunków gospodarczych dotyczących:

 

a) wykonania zobowiązań majątkowych, zdolności płatniczych lub wiarygodności w tych stosunkach,

 

b) bezprawnego wykorzystywania nazw handlowych lub znaków towarowych, nieuczciwej konkurencji lub ujawnienia wiadomości stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa lub tajemnicę handlową,

 

3) sprawdzanie wiarygodności informacji dotyczących szkód zgłaszanych zakładom ubezpieczeniowym,

 

4) poszukiwanie osób zaginionych lub ukrywających się,

 

5) poszukiwanie mienia,

 

6) zbieranie informacji w sprawie, w której toczy się postępowanie karne, postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe albo inne, jeżeli w toku postępowania można zastosować przepisy prawa karnego.

 

2. Zleceniodawcą czynności, o których mowa w ust. 1 pkt 6, nie mogą być organy prowadzące lub nadzorujące postępowania w tych sprawach.

Zadzwoń