Raport kompleksowy

Raport kompleksowy odzwierciedla szczegółową charakterystykę firmy.  Jest to opis organizacyjno-prawny badanej firmy oraz podstawa do określenia wiarygodności podmiotu.Dzięki raportowi finansowemu będą Państwo wstanie ocenić kontrahenta oraz poziom ryzyka płynący ze  współpracy.

 

Zawartość merytoryczną raportu stanowią przede wszystkim:

 • dane rejestrowe firmy,
 • dane teleadresowe,
 • forma prawna,
 • kapitał zakładowy,
 • struktura własności,
 • prawo reprezentacji,
 • kierownictwo,
 • przedmiot działalności,
 • powiązania kapitałowo-osobowe + graf
 • zatrudnienie,
 • informacje o sytuacji finansowej badanej firmy (w przypadku dostępności danych),
 • analiza finansowa: wypłacalność, dyscyplina płatnicza, dane bilansowe, wskaźniki ekonomiczne wraz z komentarzem,
 • kserokopie akt rejestrowych (sprawozdania finansowe, bilanse itp.)
 • inne informacje tj. firmy powiązane, kierunek rozwoju,  itd. (w przypadku dostępności danych)

 

Koszt: 1200 zł Netto czas realizacji 7 dni

Zadzwoń