Tajemniczy klient / audyt

Usługa ta przeznaczona jest m.in. dla firm , które potrzebują na bieżąco

 

kontrolować  jakość obsługi klientów itp.

 

Korzyści płynące z usługi :

– kontrola jakości obsługi klienta przez podległych pracowników

– weryfikacja wyszkolenia pracownika

– weryfikacja profesjonalizmu pracownika

– weryfikacja lojalności pracownika w zakresie ochrony firmy przed nieuczciwą konkurencją

 

Działania zmierzające do kontroli pracownika są zastrzeżonymi działaniami operacyjnymi , które w całości realizowane są przez Agencję.

 

Zlecający otrzymuje Raport z wykonanych czynności wraz z materiałem foto/video.

Zadzwoń