Test na ojcostwo

Zebranie materiału genetycznego od dziecka oraz badanie określające stopień pokrewieństwa. Współpracujemy z wyspecjalizowanym laboratorium.

Zadzwoń