Wywiadownia gospodarcza

Korzystając z naszych usług mogą Państwo uzyskać informacje na temat podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych.

Ustalenia majątkowe

raport z ustaleń nieruchomości (aktualne i zbyte)

ustalenie pojazdów ( aktualnych i zbytych)

ustalenie numeru PESEL

postępowania karne

postępowania komornicze

ustalenie banków

informacje o zadłużeniu w tym wobec ZUS i US

ustalenie o wierzytelnościach

powiązania osobowe i kapitałowe

Sprawdzenie w BIG

Podmioty gospodarcze

Na Państwa zlecenie możemy zweryfikować sprawozdania finansowe podmiotów gospodarczych, oraz dokonać analizy akt rejestrowych spółek prawa handlowego.

Badamy powiązania osobowe i kapitałowe osób występujących w podmiotach gospodarczych.

Wskazujemy majątki oraz zobowiązania podmiotów gospodarczych. Weryfikujemy kontrahentów oraz źródła dochodów.

Możemy dokonać obserwacji oraz ustaleń w zależności od Państwa preferencji oraz potrzeb.

Dzięki wnikliwemu wywiadowi gospodarczemu możemy uchronić Państwa przed nieuczciwym kontrahentem lub pozyskać informacje na temat konkurencji na rynku.

Wszystkie działania Agencji prowadzone są w sposób dyskretny i profesjonalny.

Bardzo często przeprowadzenie wywiadu gospodarczego pozwala uniknąć problemów w przyszłości. Duża liczba podmiotów gospodarczych, które funkcjonują na rynku oraz możliwości i wręcz nieskończona pomysłowość oszustów powoduje,
że profesjonalny wywiad gospodarczy jest często koniecznością.

Call Now Button